Ráno byl včasný budíček (kvůli některým akčním jedincům, kteří samým nadšením vstávali už po 6. hodině), následovala rozcvička s hledáním krabičky a poté snídaně. Na nástupu nám byl představen patron pro tento den – bůh ohně a kovářství Héfaistos. Po nástupu následoval první úkol, který zněl: „Postavte ohniště, ve kterém zapálíte oheň.“ Někomu se dařilo více, jiným méně. Potom jsme se vrátili zpět do tábora na svačinu. Po svačině jsme byli seznámeni s dalším úkolem. Šli jsme do lesa, kde Héfaistos poztrácel své šperky a drahé kameny, které jsme měli najít a přinést.

Po obědě a poledním klidu jsme šli chytat jiskry, nebylo to lehké, ale zato zábavné. A zde se kronikářka Prskavka odmlčela, asi umřela. Proto i zapomněla napsat, že jsme ještě před obědem šli zkontrolovat pláž a někteří neodolali a vrhli se oblečení do zpěněných vod rybníka. Před večeří jsme ještě vyráběli šperky z drátu. Zejména kuchařce Lence se tato činnost velmi zalíbila a během tábora si založila šperkovou manufakturu. Jaká by to byla večeře v den Héfaista, kdybychom nezapálili velký oheň a neopekli si buřty (přičemž bylo konstatováno, že na ty globusácké nic nemá). Naše řady se dnes také rozšířily o 7 jedinců: 4x Homo sapiens, 3x Canis familiaris, neboli Pan Včelka se Štěpánkou, Pívo s Maxem a Lucinka se Sunny a Moonie.

zapsala Prskavka, dokončil David

[justified_image_grid ng_gallery=3]