Jako každý rok proběhne v lednu registrace členů našeho střediska a s tím související povinná platba členských příspěvků. Výše registrace pro rok 2013 byla stanovena na 270 Kč a zahrnuje v sobě skautský časopis podle věku dítěte 5x ročně domů do schránky a pojištění na všech akcích.

Členský příspěvek je nutné zaplatit nejdéle do 23. ledna 2013 následujícím způsobem:
– v hotovosti po předchozí domluvě s Evou Kocourkovou
– převodem na účet 202 444 654 / 0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, zároveň do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte)

Pro registraci potřebujeme znát tyto údaje: jméno a příjmení dítěte, adresa domů (pro zasílání časopisu) a rodné číslo. Protože od většiny dětí tyto údaje máme již z loňského roku, prosím pouze o potvrzení, zda nedošlo ke změně adresy. V případě, že Vaše dítě ještě není registrovaným členem našeho střediska, zašlete mi tyto údaje na email eva.baumrukova@centrum.cz.

Letní tábor se uskuteční v termínu 28. 6. – 7. 7. 2013 na chatě Maruška v Mařenicích u Cvikova. Předběžně je cena stanovena na 1.600,- Kč pro registrované členy naší organizace, kteří budou mít i samozřejmě přednost před neregistrovanými zájemci, pro něž je stanovena cena na 2.100,- Kč.

Rezervace či další informace získáte na eva.baumrukova@centrum.cz.