Jelikož jsme to nestihli dodělat, tak tuto schůzku se budeme opět věnovat tvůrčí činnosti a dokončení grafiti v naší klubovně:-).