Navzdory značnému mrazu jsme se sešli v celkem hojném počtu, včetně několika nových členů. A hned jsme se vrhli na program, abychom se trochu zahřáli. První a druhou soutěží byly závody psích spřežení. Naši menší členové se stali jezdci a ti větší byli tažnými psy, každý jezdec měl dva. Místo saní jsme použili kus pevného plátna, takže nebylo snadné se na saních udržet a některým spřežením se stávalo, že uprostřed trati ztratila jezdce ale psi i přesto pokračovali dál. Během první soutěže vždy soutěžily dvě spřežení a to, které dorazilo do cíle první, zvítězilo. Při druhé soutěži měli tažní psi zavázané oči a tak je jejich jezdci museli hlasem navigovat. Jak se ukázalo, někteří psi byli téměř hluší a tak naráželi do stromů nebo se jen motali dokolečka.

Poslední venkovní soutěží byla sfoukávací svíčková honička, každý s každým. Každý měl na začátku hry hořící svíčku a zvítězil ten, který přežil až do konce. Byl to Míra.

Potom jsme se přesunuli dovnitř, kde na nás čekaly další úkoly. Především jsme zahájili dlouhodobou bodovací hru. Při každé schůzce má každý možnost získat několik bodů, které si potom může zakreslit do hracího plánu. Tím je slepá mapa Česka s hranicemi okresů. Všichni začínají v okrese Liberec a můžou si vždy vybarvit tolik dalších okresů, kolik bodů získali. Ale je v tom malý háček, vlastně dva. Tím prvním, menším, je, že se smí vybarvit pouze okresy sousedící s nějakým už vybarveným. A druhým, větším a zábavnějším je, že každý musí nejdříve říci, jak se jmenuje okres, který chce vybarvit. Takže byť dnes někteří získali až osm bodů, tolik okresů si nikdo nevybarvil. Ale nebojte, body nepropadávají, když si dotyční do příští schůzky zjistí jména okresů, které chtějí „obsadit“, budou jim vybarveny.

A nakonec, abychom také trochu zapojili mozkové závity, měl každý za úkol nakreslit na čtverečkovaný papír co nejvíce jedinečných útvarů, které vzniknou spojením čtyř čtverečků, které se dotýkají stranami. Tento hlavolam nebyl nijak těžký, skoro všichni ho vyřešili správně. Avšak tento úkol byl pouze rozcvičkou: do příště mají všichni za úkol nakreslit co nejvíce jedinečných útvarů vzniklých spojením pěti čtverečků, při stejných pravidlech. A tento hlavolam už bude za body! Ještě důležitá poznámka, jako jedinečný se počítá pouze takový útvar, který nelze vytvořit natočením nebo obrácením na ruby žádného jiného útvaru.

Pokud někdo na schůzce nebyl, a přesto by hlavolam chtěl zkusit vyřešit, tak samozřejmě může. A pokud by zadání nebylo jasné, tady je ke stažení jeho podrobná verze, kterou všichni na schůzce také dostali: Hlavolam 1.

[nggallery id=42]