O skautingu

Skauting je příležitost…
 • být členem týmu a najít si kamarády
 • prožívat život naplno, aktivně a zajímavě
 • pracovat na sobě, rozvíjet svoje kladné stránky a vlohy
 • pomáhat světu kolem sebe, lidem i přírodě
 • hledat smysl svého života, svou vlastní cestu
Co nabízí skauting dětem?
 • partu kamarádů i celoživotní přátelství
 • schůzky plné soutěží a her každý týden
 • výlety do přírody, za kulturou i za sportem
 • víkendové výpravy do blízkého i vzdáleného okolí
 • prázdninové tábory
 • spolehlivou obranu proti nudě
Co nabízí skauting rodičům?
 • děti tráví volný čas aktivně, v bezpečném prostředí a pod dozorem kvalifikovaných vedoucích
 • děti se naučí pracovat v týmu, být samostatné, utvořit si vlastní názor
 • děti se rozvíjí ve všech ohledech (praktické dovednosti, komunikace, vztahy s vrstevníky i dospělými…), protože skautský program není pouze jednostranný jako mnohé sportovní kroužky
 • děti jsou ve skautských oddílech vedeny ke kladným životním hodnotám – pravdomluvnosti, kamarádství, smyslu pro fair play, toleranci, službě společnosti…
 • děti mají možnost poznat kamarády z celého Česka při celorepublikových závodech a pocvičit si cizí jazyky na setkáních se zahraničními skauty u nás i v zahraničí