Historie skautingu

Skauting vznikl jako organizace mládeže ve Velké Británii v roce 1907. V českých zemích byl zakladatelem skautingu Antonín Benjamin Svojsík, který roku 1911 odjel do Anglie, aby se seznámil s novou formou využití volného času mládeže. Období první republiky bylo zlatou érou českého skautingu. Oddíly Junáka prošla řada vynikajících osobností nejrůznějšího zaměření – prezident Edvard Beneš, básník Jiří Wolker, akademik Josef Charvát, cestovatel František A. Elstner, příslušník zahraničního odboje a spolustrůjce atentátu na Heydricha Jan Kubiš.

Skautská organizace byla nucena svoje působení zastavit během druhé světové války v letech 1939 – 1945. Mnoho skautů však hájilo myšlenky skautingu v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu. Sedm stovek z nich za to zaplatilo životem. Po válce byla činnost obnovena, ale po nástupu komunistů k moci byl Junák paralyzován, protože řada činovníků se stala obětí politických procesů a strávila roky v komunistických žalářích. V roce 1950 byl Junák zrušen.

Za krátkého uvolnění v roce 1968 skautské hnutí ožilo, ale normalizační režim jej v roce 1970 znovu zakázal. K definitivnímu vzkříšení skautské činnosti a obnově oddílů došlo po roce 1990. V současné době má Junák – svaz skautů a skautek ČR 45.000 členů a je největší organizací pro děti a mládež u nás.

Václav Havel: Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.