Skauting v Hrádku nad Nisou a Chotyni

Před druhou světovou válkou působila skautská organizace při hrádecké dělnické tělovýchovné jednotě. Vedoucími oddílů byli František Vacovský, Jaroslav Novotný, František Ježek a další. V září 1938 tato organizace přirozeně zanikla.

V roce 1945 byla v Hrádku založena skautská organizace pod hlavičkou Junáka. Mezi zakládajícími nadšenci byli navrátilci do pohraničí, kteří zde bydleli již před válkou: Jaroslav Novotný, František Vacovský ml. a Milan Bouma. K nim se přidali mladí vedoucí Rudolf Slezák, Jan Pohořálek a Karel Badalec. Organizace měla 15 vlčat a 12 světlušek. Schůzky probíhaly dvakrát týdně v klubovně v tělocvičně (Střelnici).

Po zákazu v roce 1949 vznikla opět skautská organizace v Hrádku za mírného uvolnění poměrů v roce 1968. Vůdcem střediska byl tehdejší ředitel 1. ZDŠ Ladislav Douša. Již koncem roku 1967 začali manželé Míškovi načerno skautovat s malou skupinou dětí. Ta se stala základem skautského střediska, k němuž přibyli další vedoucí vlčat br. Valášek a br. Lhota. K hrádeckým skautům se přidal i chotyňský oddíl vedený Karlem Bednářem. V té době mělo středisko 70 dětí. Za dva roky působení se uskutečnily tři tábory, jeden v Českém ráji a dva v Polesí u Rynoltic. Po dalším nuceném ukončení činnosti v roce 1970 přešla většina dětí do turistického kroužku.

Snaha o opětovné obnovení střediska po společenských změnách z listopadu 1989 narážela na nedostatek vedoucích. Bývalí skauti po dvaceti letech z pracovních důvodů neměli čas. Břemeno znovuzaložení na sebe vzali manželé Míškovi za podpory br. Janečka a br. Polívky z Liberce. Po pěti letech působení vychovali nový tým mladých vedoucích a podařilo se jim vybavit středisko stany i potřebným zařízením pro skautskou činnost. Vedoucí střediska br. Míšek odešel roku 1995 do důchodu a jeho místo zaujal br. Růžička.

Střediskoví vedoucí

1990 – 1995: Miroslav „Rek“ Míšek

1995 – 1996: Jaromír „Strunka“ Růžička

1996 – 1998: Kateřina Svatošová

1998 – 1999: Kateřina Folprechtová

1999 – 2005: Zdislava „Slávka“ Čarnogurská

2005 – 2008: Tomáš „Indián“ Mlateček

2008 – nyní: Iva Zwingerová

Klubovny

1990 – 1993: dům na rohu ulice 1. Máje a Krátké ulice, nynější řeznictví

1993 – 2002: družina ZŠ Donín

2002 – 2006: ulice 1. Máje, bývalý dům pionýrů a klub důchodců

2006 – 2008: družina ZŠ Donín

2008 – nyní: skautská věž, Chotyně