Podporují nás

Děkujeme!

městu Hrádek nad Nisou

obci Chotyně a paní starostce Janě Mlejnecké

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

panu Halalovi

KSM CASTING CZ a. s.

TRISTONE FLOWTECH CZECH REPUBLIC s. r. o.

 

Chcete podporovat naše středisko?

Protože roční členské příspěvky pokryjí jen velmi malou část našich výdajů na kvalitní program, snažíme se získávat finanční a materiální prostředky i jinými způsoby. Většina našich peněz pochází z dotací ministerstva školství a z grantového programu obcí. Proto Vám nabízíme možnost sponzorovat naši činnost. Jelikož je Junák – svaz skautů a skautek ČR nezisková organizace, můžete při sponzorování získat daňové výhody.

S čím nám můžete pomoci?

  • finanční podpora: budeme vděční za jakoukoliv částku, kterou poukážete na náš bankovní účet 0202444654/0300
  • věcné dary: uvítáme zejména turistické a sportovní vybavení (stany, karimatky, horolezecké vybavení, míče…), kancelářské potřeby (papíry, čtvrtky, pastelky…), deskové a společenské hry
  • služby: vaši pomoc rovněž oceníme, pokud máte možnost tisknout / kopírovat (informační letáky, pozvánky na akce, plakáty) nebo máte přístup k autu s velkým zavazadlovým prostorem či dodávce (odvoz materiálu a bagáže na vícedenní akce a na tábor)

Pro více informací, případně s nabídkou konkrétní pomoci se obracejte na vedoucí střediska Ivu Zwingerovou (viz kontakty).